SAU Blog

4 เหตุผล ทำไมต้อง เรียนบัญชี ที่ SAU

Posted by SAU TEAM on Mar 6, 2020 9:18:29 AM

Article_เรียนบัญชี

4 เหตุผล ทำไมต้อง เรียนบัญชี ที่ SAU

    ทำไมคุณต้อง เรียนบัญชี ที่ SAU? เมื่อคุณกำลังเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่ต้องคิดหนักว่าจะเรียนต่อคณะอะไรดี วันนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีคณะน่าเรียนมานำเสนอ ซึ่งก็คือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี นั่นเอง พูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่หลาย ๆ คนตัดสินใจเลือกเรียน ทำให้การบัญชีกลายเป็นอีกหนึ่งสาขายอดฮิต ด้วยสาเหตุอะไรนั้น มาดูกันเลย!

   1. เปิดสอนมานาน นักศึกษาจบแล้วมีงานทำ 100%

   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน โดยได้เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. และปริญญาตรี มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2520 รวมเป็นระยะเวลาถึง 43 ปี จึงรับประกันคุณภาพได้ว่าเนื้อหาวิชาเน้น และนักศึกษาจบแล้วมีงานทำแน่นอน เพราะสายงานค่อนข้างกว้าง และมีตลาดแรงงานรองรับทั้งโรงงาน บริษัท ห้างร้าน ภาครัฐ และงานอิสระ

    2. อาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษา

   จุดเด่นสำคัญของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คือ อาจารย์ทุกคนดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นคนในครอบครัว จึงทำให้นักศึกษากล้าที่จะปรึกษาปัญหาการเรียนต่าง ๆ อาจารย์จึงสามารถจัดเนื้อหาการสอนได้อย่างเหมาะสมและถูกเป้าหมาย นอกจากนี้สังคมภายในระหว่างนักศึกษาด้วยกันนั้น ก็อยู่กับแบบพี่แบบน้อง จึงกลายเป็นสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น  

    3. หลักสูตรครอบคลุมทุกมิติด้านบัญชี

    หลักสูตรของสาขาวิชาการบัญชีนั้นมีทั้ง

  • หลักสูตร 3 ปี ภาคปกติ และหลักสูตร 3.5 ปี วันอาทิตย์ สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. 
  • หลักสูตร 1.5 ปี ภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปี วันอาทิตย์ สำหรับผู้จบ ปวส.

 

    โดยมีเนื้อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมงานบัญชีทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเนื้อหาจะเจาะลึกลงไปเรื่อย ๆ ตามระดับชั้นปี 

     4. ทำความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านบัญชี  ให้นักศึกษาไปฝึกการทำงานจริงจากนักบัญชีมืออาชีพตัวจริง

     มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา ด้วยการฝึกการทำงานจริงกับนักบัญชีมืออาชีพตามบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านบัญชีจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เช่น 

  • บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze ให้บริการ Outsource ระบบงานสนับสนุนครบวงจรสำหรับ SME Startup จนถึงกลุ่ม MAI เพื่อให้บริการด้านบัญชี ภาษี บริหารการเงิน ไอทีและบุคคล ในรูปแบบ Back Office Service Center แบบครบวงจร พร้อมปั้นนักศึกษาให้เป็นนักบัญชี นักบริหารบุคคลมืออาชีพ 
    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารบุคคลและบัญชี” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงและได้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพ
    ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงเป็นตัวเลือกที่ดี ซึ่งพร้อมทำให้คุณกลายเป็นบัณฑิตคุณภาพ ที่สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต  อยากเรียนบัญชีต้องที่ SAU เท่านั้น! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ www.sau.ac.th/

 

shutterstock_730503574-1

 

 

New call-to-action

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, E-learning, เรียนคณะบัญชี SAU

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all