SAU Blog

ความถนัด ของคุณเหมาะกับการเรียนคณะใด

Posted by SAU TEAM on Dec 12, 2019 11:23:21 AM

SAU______3DEC19

 

ความถนัด ของคุณเหมาะกับการเรียนคณะใด

    ไม่ว่าใครก็คงมี ความถนัด เป็นของตนเอง ซึ่งความถนัดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวทางให้คุณสามารถเลือกเรียนคณะที่ใช่สำหรับตัวเองมากที่สุดได้ เมื่อคุณเลือกเรียนได้ตรงกับความถนัด คุณจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุข และวางแผนอนาคตทั้งการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าความถนัดของคุณเหมาะกับการเรียนคณะไหนวันนี้เราจะมาแนะนำคุณเอง

ความถนัดด้านคณิตศาสตร์

    สำหรับคนที่ชอบตัวเลข การคิดคำนวณ เรียนคณิตศาสตร์แล้วเข้าใจได้เร็ว ไม่รู้สึกเบื่อแต่กับรู้สึกสนุกที่ได้เรียน แสดงให้เห็นว่าคุณมีความถนัดในด้านนี้ คุณจึงน่าจะเหมาะกับคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก็มีสาขาที่รองรับความถนัดด้านนี้ คือ

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ความถนัดด้านภาษาและการพูด

    หลายคนมีความถนัดด้านภาษาที่นอกเหนือจากภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ โดยสามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจว่าต้องการอะไรได้ รู้สึกสนุกกับการได้พูดและเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ รวมทั้งมีทักษะการพูดที่ดี รู้จังหวะ เลือกใช้ระดับเสียงและคำพูดที่ดึงดูดความสนใจหรือโน้มนาวใจผู้ฟังได้ ผู้ที่มีความถนัดด้านภาษาและการพูดจึงเหมาะกับการเรียน

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการเรียนวิชาเอกบังคับทางภาษาอังกฤษโดยตรง และเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
 • คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด เน้นทักษะการสื่อสารและภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • คณะนิติศาสตร์ นอกจากความรู้เรื่องกฎหมายแล้ว ยังต้องรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายและกฎหมายต่างประเทศด้วย

    ซึ่งผู้ที่มีความถนัดในด้านภาษาและการพูดก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในด้านนี้โดยเฉพาะ เมื่อคุณมีทักษะด้านภาษาและการพูดที่ดีน่าจะเป็นหนึ่งตัวช่วยให้การเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์

    บางคนมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี ซึ่งอาจเป็นเหตุมาจากความชอบจึงศึกษาด้วยตนเอง หรือได้รับการสอนจากโรงเรียนมาก่อน เช่น สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกได้ ทำสื่อมัลติมีเดียอย่างวิดีโอ รู้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาหรือซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ หากคุณมีความถนัดด้านนี้การเลือกเรียน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

    ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะคุณจะได้ต่อ ยอดความถนัดหรือความชอบให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้มากขึ้น

ความถนัดด้านเครื่องยนต์กลไก

    ผู้ที่ชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่าง และสามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ การเลือกเรียนคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงน่าจะเหมาะกับคุณ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีสาขาวิชาของคณะที่สามารถเลือกเรียนถึง 7 สาขาเลยทีเดียว โดยสาขาที่น่าจะสอดคล้องกับความถนัดของคุณมากที่สุดคงเป็น

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    การตัดสินใจเลือกเรียนคณะไหนเป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ คน แต่ถ้าคุณใช้ความถนัดของตนเองเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจคุณอาจเลือกได้ง่ายขึ้น เพราะจะทำให้คุณสามารถเลือกคณะที่เรียนได้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด สำหรับใครที่อยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนคณะไหนดี ก็ลองใช้ความถนัดของตนเองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกดูสิคะ

 


รูป SAU_๑๙๑๑๑๙_0012-1

 

New call-to-action

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, ความถนัดด้านภาษาและการพูด, ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์, ความถนัดด้านเครื่องยนต์กลไก, ความถนัดด้านคณิตศาสตร์

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all