SAU Blog

ทำความรู้จัก ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ SAU

Posted by SAU TEAM on Jun 4, 2020 11:23:56 AM

ทำความรู้จักภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทำความรู้จัก ภาษาอังกฤษธุรกิจ อีกหนึ่งสาขาวิชาน่าเรียนของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ SAU

  สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่น่าเรียน โดยเป็นการบูรณาการความรู้ทั้ง 2 แขนง คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก ผู้ที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษสูง จะช่วยเปิดโอกาสให้คุณมีทางเลือกและเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ผสมผสานกับวิชาทางธุรกิจ ที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง การเรียนในสาขาวิชานี้จึงทำให้คุณได้ความรู้ทั้งสองแขนงควบคู่กัน เห็นอย่างนี้คงเริ่มสนใจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจกันแล้วใช่ไหม ดังนั้น SAU จะพาคุณไปทำความรู้จักกับสาขาวิชานี้กันเลย

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ SAU
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • มีหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 23,070 บาท/ภาคการศึกษา รวมตลอดหลักสูตร 155,170 บาท
 • จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเก็บตลอดหลักสูตร คือ 132 หน่วยกิต การเรียนในสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ SAU
  • การเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จะเน้นการสร้างความรู้ทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างไวยากรณ์ ควบคู่กับ วิชาทางธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการบิน เป็นต้น ซึ่งจะเรียนอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย
   • ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
   • ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
   • โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
   • วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
   • การพัฒนางานเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
   • การสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรม
   • สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
   • การพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชน
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย
   • การแปลเบื้องต้น
 • จุดเด่นของสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ SAU
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มี Connection กับบริษัทชั้นนำ เช่น การบินไทย, โรงแรมในเครือ Accor, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถาบันกวดวิชา, โรงเรียน และ ICONSIAM ที่ให้นักศึกษาในสาขาวิชาสามารถไปฝึกงานได้ ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง และช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
  • สังคมภายในมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

   นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยสร้างทักษะ และความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ดังนั้น ใครที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกคณะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ SAU เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.sau.ac.th/

 

pasted-image-0-3

 

 

เสริมความมั่นคง พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงด้วย Soft Skills

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, ฺbusiness english, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all