SAU Blog

พัฒนาศักยภาพภายในตัวคุณด้วย ความขี้สงสัย

Posted by SAU TEAM on Feb 7, 2020 4:55:43 PM

SAU______5Feb20

พัฒนาศักยภาพภายในตัวคุณด้วย ความขี้สงสัย

    ความขี้สงสัย เป็นสาเหตุทำให้เกิดคำถามว่า “ทำไม” แต่บางคนอาจคิดว่า เป็นปัญหาน่าเบื่อที่คุณจะต้องคอยหาคำตอบมากมายที่เกิดจากความสงสัย แต่ที่จริงแล้ว ความขี้สงสัย เป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยให้คุณพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ เพราะสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณต้องขวนขวายหาคำตอบ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งโอกาสดี ๆ ที่จะได้พัฒนาศักยภาพที่อยู่ในตัวคุณให้ปรากฎออกมา 

ความขี้สงสัย ของคุณดีอย่างไร?

   องค์ประกอบสำคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้สมองของคุณตื่นตัวพร้อมรับทุกข้อมูลมุ่งสู่การเรียนรู้ แล้วนำไปคิดวิเคราะห์และประมวลผลออกมาเพื่อให้ได้คำตอบในสิ่งที่เราสงสัยในประเด็นนั้นๆ  ความขี้สงสัยจึงช่วยพัฒนา…

  • ความจำ

   ความขี้สงสัย จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้านความจำให้คุณสามารถจำข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราสงสัย และความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สงสัยได้ดียิ่งขึ้น

  • ความคิดสร้างสรรค์

   การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของบรรดานักคิด นักพูด นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ มักมาจากความสงสัยในสิ่งที่คนอื่นไม่สงสัย ดังนั้นกระบวนการในหาคำตอบให้กับความสงสัยเหล่านั้น จึงเป็นสิ่งใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น อาจเป็นได้ทั้งสิ่งของ คำพูด ข้อความ หรือการกระทำ

  • ค้นคว้าการเรียนรู้ใหม่ๆ 

   ถึงคุณจะรู้สึกเบื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสลายความเบื่อ แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้นให้คุณพร้อมเรียนรู้เสมอ นั่นก็คือ ความขี้สงสัย เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่ปล่อยให้ความสงสัยของตนเองไม่ได้รับคำตอบ กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นเสมอเมื่อคุณต้องการหาคำตอบให้กับความสงสัยนั้น

   เห็นอย่างนี้ หลายคนคงอยากเริ่มอยากเป็นคนขี้สงสัยกันแล้ว แต่เมื่อคุณไม่ใช่คนขี้สงสัย จะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยปลุก ความขี้สงสัย ในตัวคุณ?

  1. หาสิ่งที่ตัวเองสนใจมากที่สุดและทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา เพราะการมีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ความขี้สงสัยใคร่รู้จะตามมาเอง
  2. “คนเราก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้เกิดความสงสัยกันบ้าง” แต่จงอย่าปล่อยให้ความสงสัยลอยไปกับสายลม หาคำตอบให้ทุกความสงสัยอยู่เสมอ ๆ เพราะหากคุณหาคำตอบได้ จะกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดี และพร้อมที่จะหาข้อสงสัยใหม่
  3. เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกต เพราะความสงสัยหลาย ๆ อย่างมีจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกต 
  4. อย่าเชื่อทุกสิ่ง เพราะปัญหาบางอย่างก็มีหลายคำตอบหลายวิธีแก้ สิ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้ความขี้สงสัยในตัวคุณให้ตื่นขึ้นได้

   เมื่อคุณอยู่ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา นั่นก็คือ ความขี้สงสัย การตั้งถามว่า ทำไม? กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยสร้างโอกาสให้คุณได้รู้จัก จดจำ เรียนรู้ สร้างสรรค์และเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้อย่างมีเป้าหมายที่จะไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ความขี้สงสัยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมที่จะอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูป SAU_๑๙๑๑๑๙_0028

 

New call-to-action

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, พัฒนาศักยภาพ

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all