SAU Blog

มั่นใจกับอนาคตการทำงานที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบกับหลักสูตรเปิดใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ที่ SAU

Posted by SAU TEAM on Jun 24, 2020 11:34:54 AM

88

      โลกเรากำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกคอมพิวเตอร์ซึ่งมาพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถพัฒนาระบบงานได้ด้วยเวลาอันสั้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่าหลักสูตรปัจจุบันยังคงมีการเรียนรูปแบบเดิมๆ อยู่ เมื่อเรียนจบมาก็ยังไม่สามารถทำงานได้เพราะอาจจะล้าสมัยไปเสียแล้ว วันนี้จะมาขอแนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมากว่า 40 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก และบัณฑิตที่จบจากที่นี่ต้องบอกว่ามีความสามารถในการทำงานที่ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นเลย หลักสูตรที่จะพูดถึงในวันนี้คือหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งผ่านการกลั่นกรองออกแบบจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานจริง ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้เลยว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีแน่นอน

     การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากด้วยเทคโนโลยีหลายด้านที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จะเป็นหลักสูตรซึ่งเน้นการเขียนโปรแกรม ทั้งบนระบบพีซี และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเครื่องมือการพัฒนาที่ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์ แน่นอนว่าน้องจะได้เข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน ออกแบบและทดสอบระบบ เพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังสอนให้น้องๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีทางเลือกมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ระบบการออกแบบ Full Stack ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ที่จบไปสามารถมีประสบการณ์ที่พร้อมจะก้าวสู่โลกการทำงานในองค์กรที่ต้องการนักพัฒนารุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบที่มีอยู่เดิม หรือพัฒนาใหม่เต็มรูปแบบ

     หลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยการทำงานโปรเจค ซึ่งจะทำให้เห็นกระบวนการออกแบบโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการนำไปใช้งานจริง และด้วยคณะอาจารย์ที่มีความพร้อม และขึ้นชื่อเรื่องการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี น้องๆ ที่ชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ ต้องขอบอกเลยว่า หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ของ ม.เอเชียอาคเนย์มีความน่าสนใจมาก ด้วยความคุ้มค่า ทั้งในด้านคุณภาพของการเรียน และความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทำงานจริงมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เข้าใจจริงๆ

    สำหรับสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มีเปิดสอน ภาคปกติ และ รอบวันอาทิตย์วันเดียว รับผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. และ กศน. ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม 02-807-4500 www.sau.ac.th

คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยอาชีพออนไลน์ที่สนใจ

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, นวัตกรรม, Full stack, คลาวด์คอมพิวติ้ง, หลักสูตรเปิดใหม่, เทคโนโลยีดิจิทัล

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all