SAU Blog

E-learning สื่อการสอนที่ทำให้การศึกษาอยู่ใกล้ตัวคุณ

Posted by SAU TEAM on Feb 7, 2020 4:56:11 PM

SAU______4Feb20

E-learning สื่อการสอนที่ทำให้การศึกษาอยู่ใกล้ตัวคุณ

     Electronic  Learning หรือเรียกสั้น ๆ ว่า E-learning เป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่ถ่ายทอดเนื้อหามาอยู่ในรูปของตัวหนังสือ รูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าสื่อมัลติมีเดีย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์  ในปัจจุบัน E-learning มักถูกเจาะจงให้ให้เป็นการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งต้องอาศัยอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น ด้วยเหตุจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ E-learning จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคนี้ ด้วยข้อดีต่าง ๆ 

  • เข้าถึงง่าย สะดวก ประหยัด

   ระบบ E-learning จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาเพียงแค่มีสื่อกลางอย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บางครั้งจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานศึกษา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

  • หลากหลาย ยืดหยุ่น ส่งผลดีต่อผู้เรียน

   การเรียนการสอนในระบบ E-learning มักใช้สื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสื่อเหล่านี้สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของบทเรียน ด้วยเหตุจากผู้เรียนแต่ละคนมีทักษะในการเรียนรู้ที่ต่างกัน การเรียน E-learning จึงจะช่วยให้คุณสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ซึ่งต่างจากบทเรียนเชิงเส้นตรง ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไปตามลำดับที่ผู้สอนต้องการ

  • สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและบทเรียนได้

   แม้จะเป็นการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่คุณก็สามารถตอบโต้กับกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนได้ด้วยการส่งข้อความผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากการสื่อสารกับบุคคลอื่นแล้ว คุณก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวบทเรียนได้โดยการทำแบบทดสอบต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยวัดระดับความเข้าใจหลังการศึกษาได้


    E-learning จึงจัดเป็นเเนวคิดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เหมาะกับยุคดิจิทัล ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทำให้การศึกษาสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก็มีระบบ E-learning ที่เรียกว่า SAU Hybrid Learning  ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ ได้ผ่านระบบออนไลน์ เพียงเข้าไปที่ Elearning.sau.ac.th สะดวกและรวดเร็วขนาดนี้ นึกถึง
E-learning อย่าลืมนึกถึง SAU 

รูป SAU_๑๙๑๑๑๙_0008

 

 

New call-to-action

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, E-learning, E-learning ที่ SAU, SAU Hybrid Learning

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all