SAU Blog

เรียนคณะไหนดี ที่ SAU ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่

Posted by SAU TEAM on Aug 4, 2020 10:52:46 AM

Article_เรียนคณะไหนดี-ที่-SAU-ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่

    เรียนคณะไหนดี ? นี่คงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ คนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเราต้องคำนึงถึงความชอบ ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ความต้องการของตลาดแรงงาน อาชีพและผลตอบแทนที่จะได้ในอนาคต การจะเลือกเรียนคณะอะไรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพราะมันคือหนึ่งปัจจัยหลักที่เป็นตัวกำหนดเส้นทางของชีวิตวัยทำงานในอนาคต

     อาชีพในอนาคตและความต้องการของตลาดเเรงงานเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องนึกถึงเมื่อต้องตัดสินใจเลือกคณะศึกษาต่อ เพื่อให้ SAU เป็นตัวเลือกที่ดีของคุณ เรามาดูกันดีกว่าว่า เรียนคณะอะไรที่ SAU ถึงจะสามารถประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่

 

นักการตลาดดิจิทัล เพราะโลกออนไลน์คือตลาดสำคัญ
นักการตลาดดิจิทัล เรียนคณะไหน ที่ SAU?

  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

    เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า ได้ส่งอิทธิพลถึงภาคธุรกิจและสังคม โลกออนไลน์จึงกลายเป็นตลาดที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ กันมากขึ้น จนเกือบเป็นช่องทางหลัก เห็นได้ชัดเจนในช่วงวิกฤตโควิด-19 นักการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ วางแผน ดูแลและจัดการด้านการตลาดดิจิทัล จึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการ และมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเรื่อย ๆ

 

วิศวกรการเงิน จัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

วิศวกรการเงิน เรียนคณะไหน ที่ SAU?

  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

    เพราะความมั่นคงของการประกอบธุรกิจทุกประเภท ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพด้านการเงิน ทุกองค์กรจึงต้องมีการวางแผนนโบายด้านการเงิน การลงทุน การจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น วิศวกรการเงินซึ่งทำหน้าที่เหล่านี้จึงกลายเป็นอาชีพใหม่ด้านการเงินที่น่าจับตามอง และมีเกณฑ์เติบโตได้อีกในอนาคต ทั้งนี้ โดยปกติอาชีพด้านการเงินและการจัดการ ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่แล้ว

 

กราฟิกดีไซน์ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

กราฟิกดีไซน์ เรียนคณะไหน ที่ SAU?

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

    งานออกแบบและผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่ยากจะถูกทดแทนได้ได้ด้วย AI หลายธุรกิจต้องอาศัยงานกราฟิกดีไซน์เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค ยิ่งในช่วงที่ธุรกิจออนไลน์กำลังเฟื่องฟู งานกราฟิกดีไซน์ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ที่น่าสนใจ โดดเด่น และสวยงามก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ จึงทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

วิศวกรบริหารจัดการขยะ เพื่อจัดการกับขยะที่มากขึ้นทุกวัน

วิศวกรบริหารจัดการขยะ เรียนคณะไหน ที่ SAU?

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

    ในยุคที่คนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นสอดรับกับปริมาณขยะ ทำให้ขยะกลายเป็นปัญหาอับดับต้น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย รวมทั้งมนุษย์อย่างเราด้วย การจัดการกับขยะจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งบางวิธีนั้นสร้างผลลัพธ์ตรงกันข้าม เช่น ดินบริเวณพื้นที่ฝั่งกลบขยะเป็นพิษ มลพิษจากการเผาทำลายขยะ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับขยะจำนวนมากได้อย่างถูกวิธี วิศวกรบริหารจัดการขยะจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตอย่างมากในอนาคต

 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพราะ Data มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียนคณะไหน ที่ SAU?

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

    เมื่อหลายองค์กรเร่งเห็นประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ ข้อมูลมากมายจากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จึงถูกนำมาจัดระเบียบ วิเคราะห์ ประมวลผล โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้วางแผนพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพยุคใหม่ที่น่าจับตามอง ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและค่าตอบแทนจำนวนมากที่จะได้รับ

 

    เพื่ออาชีพในอนาคตที่ตรงกับความต้องการของตลาดเเรงงาน ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่การเลือกคณะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น อาชีพที่น่าสนใจ คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่กล่าวมาข้างต้น น่าจะเป็นหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีให้คุณได้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนที่ SAU คลิก www.sau.ac.th/

 

 

pasted-image-0

 

 

เสริมความมั่นคง พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงด้วย Soft Skills

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, วิศวกรการเงิน, กราฟิกดีไซน์, วิศวกรบริหารจัดการขยะ, นักการตลาดดิจิทัล, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all