SAU Blog

เตรียมพร้อมรับมือการเรียนในมหาวิทยาลัย ฉบับ นักศึกษาใหม่

Posted by SAU TEAM on Sep 3, 2020 10:38:30 AM

Article_เตรียมพร้อมรับมือการเรียนในมหาวิทยาลัย ฉบับ นักศึกษาใหม่

 

   

    เมื่อใกล้ถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนไปเป็น นักศึกษาใหม่ อกเหนือจากการเตรียมชุดนักศึกษาและบางคนอาจต้องเตรียมหาหอพักแล้ว การเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ เพราะมีหลายอย่างทั้งรูปแบบการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่จะแตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้คุณพร้อมเป็นนักศึกษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มาดูกันว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยมีอะไรที่คุณต้องเตรียมรับมือ

 

การเรียนในมหาวิทยาลัย คุณต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้าง?

  • ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป

เรียนมหาวิทยาลัยไม่มีการเข้าแถวตอนเช้า 08.00 น. เพื่อเคารพธงชาติอีกต่อไป บางวันคุณอาจเรียนตอนเช้า บางวันอาจเริ่มเรียนตอนบ่าย หรืออาจต้องเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ แล้วแต่วิชาที่เลือกลง โดยจากที่เคยเรียน 1- 2 ชั่วโมง/1วิชา ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป เพราะคุณจะต้องเรียนนานถึง 2-3 ชั่วโมง/1วิชา ติดต่อกัน ซึ่งบางครั้งกว่าจะเลิกเรียนก็มืดแล้วก็มี

  • เลือกเรียนเอง

ไม่มีตารางเรียนที่กำหนดว่าคุณจะต้องเรียนอะไร มีเพียงกลุ่มวิชาและหน่วยกิตที่คุณต้องเก็บให้ครบเพื่อจบการศึกษา โดยคุณสามารถเลือกลงวิชาที่ต้องการเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา แต่สุดท้ายก็ต้องคำนึงถึงการเก็บหน่วยกิตให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด คุณจึงจำเป็นต้องจัดสรรเวลาและวิชาที่ต้องลงเรียนในแต่ละเทอมให้ดี

  • จดเลกเชอร์

เมื่อคุณจำทุกอย่างที่เรียนไม่ได้หมด และอาจารย์ก็อาจไม่ได้รอให้คุณจดทุกอย่างจนเสร็จ การจดเลกเชอร์เกี่ยวกับสาระสำคัญและประเด็นต่าง ๆ ที่อาจารย์สอนจึงจำเป็นต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเลกเชอร์นี่เอง จะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญตอนใกล้สอบ และช่วยให้จำสิ่งที่เรียนได้มากขึ้นด้วย

  • คุณอาจไม่เจอข้อสอบปรนัยเลยก็ได้

ต้องทำใจไว้เลยว่า ส่วนใหญ่การสอบในระดับมหาวิทยาลัยมักเป็นข้อสอบอัตนัยหรือข้อเขียน ดังนั้น ต้องตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนบทเรียน

  • รูปแบบเกรดที่เปลี่ยนไป

ผลคะแนนสอบส่งผลต่อการตัดเกรด ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยและรายวิชาก็จะมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้แตกต่างกัน ซึ่งเกรดจะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F หมายถึง สอบตก แม้เกรดจะไม่ได้เป็นตัววัดทุกอย่าง แต่ทั้งนี้ก็ควรเก็บเกรดให้ได้ A, B หรือ C เพราะถ้าต่ำกว่านี้จะเสี่ยงติดโปรและอาจโดน Retire ได้ 

  • ไม่มีครูประจำชั้นมาค่อยตักเตือนคุณแล้ว

คุณจะต้องมีวินัยในตนเอง จัดสรรเวลาให้ดี อย่าขาดเรียนบ่อย ควรเข้าเรียนทุกวิชา แม้บางรายวิชาอาจไม่เช็กชื่อก็ตาม 

  • แบ่งเวลาเรียนและทำกิจกรรม

เป็นธรรมดาของการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมให้ร่วมทำเยอะ ไม่ว่าเป็น กิจกรรมรับน้อง ค่าย กีฬา เป็นต้น ซึ่งการร่วมกิจกรรมก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้คุณได้สร้างมิตรภาพกับผู้คนที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เฉพาะในเอกหรือคณะของตนเองเพียงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องแบ่งเวลาให้ดี อย่าให้เบียดบังหรือกระทบต่อการเรียน

 

    ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้คุณได้ค้นพบสิ่งใหม่ พบสิ่งที่ตนเองชอบ ความสุข เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ และการเรียนที่ต่างไปจากเดิม เมื่อคุณกำลังจะกลายเป็นนักศึกษาใหม่อีกในไม่ช้า SAU อยากให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามาให้ดี เพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ราบรื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  www.sau.ac.th/


pasted image 0 (1)

 

 

เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยอาชีพออนไลน์ที่สนใจ

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่, นักศึกษาใหม่

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all