SAU Blog

Social Media กับการทำงานในยุคดิจิทัล

Posted by SAU TEAM on Jan 7, 2020 4:06:08 PM

SAU______4Jan19


Social Media กับการทำงานในยุคดิจิทัล


   Social Media สังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่มีบทบาทอย่างมากสำหรับคนในยุคดิจิทัลที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสมาร์ทโฟนไร้สาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Line, Instagram, Twitter, Blog ฯลฯ Social Media เหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และทำกิจกรรมประเภทต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การทำงานหรือประกอบอาชีพ ซึ่งการใช้ประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ดังนั้น มาดูกันว่า Social Media สามารถเป็นตัวช่วยในการทำงานแบบไหนได้บ้าง

- ใช้ Social Media เป็นหนึ่งในช่องทางการทำธุรกิจของตนเอง

  Social Media กลายเป็นพื้นที่ทางการค้าและการตลาด หรือที่เรียกว่าตลาดออนไลน์ ซึ่งเจริญเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก Social Media นั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบาย จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ

- ให้ Social Media เป็นห้องประชุมเคลื่อนที่

  ในการทำงานเป็นทีมหลาย ๆ ครั้งจะต้องมีการประชุมหรือระดมสมอง เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้น Social Media อย่างเช่น Line หรือ Facebook ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มในการสนทนา โทร วิดีโอคอล และ Live ภายในกลุ่มได้ จึงเหมาะอย่างมากที่จะเป็นพื้นที่หรือสื่อกลางในการประชุม พูดคุย ออกเสียงหรือประสานงาน เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าประชุมได้ ระยะทางจึงไม่เป็นอุปสรรคในการประชุม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม

- Social Media พื้นที่สำหรับบันทึกและแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

  ข้อมูลดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน เราสามารถส่งต่อและแบ่งปัน link หรือไฟล์ข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานได้ด้วย เช่น Line มีฟีเจอร์ Keep ที่สามารถบันทึกข้อความ ไฟล์ข้อมูล link รูปภาพหรือวิดีโอได้

- ใช้ Social Media ในการแจ้งข่าวสาร

ใช้พื้นที่ของ Social Media ในการแจ้งข่าวสาร ข่าวด่วน หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับการทำงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

  คงปฏิเสธไม่ได้ว่า Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึงจึงทำให้เกิดการใช้ Social Media เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน ซึ่งมีข้อดีอย่างมากในการทำงานเป็นทีมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เพราะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งยังใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ด้วย Social Media จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานในยุคดิจิทัลของคุณง่ายขึ้นได้อย่างแน่นอน

รูป SAU_๑๙๑๑๑๙_0024-1

 

โค้งสุดท้าย รับทุน 5,000 บาท วันนี้ - 3 ก.ย.63

New call-to-action

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, Social Media, ห้องประชุมเคลื่อนที่, แชร์ข้อมูล, ทำธุรกิจของตนเอง, แจ้งข่าวสาร

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all