SAU Blog

วิศวกรรม IoT คืออะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ!

Posted by SAU TEAM on Feb 7, 2020 4:54:10 PM

SAU______1Feb20

วิศวกรรม IoT คืออะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ!
      คุณรู้จัก วิศวกรรม IoT หรือไม่? ถ้าพูดชื่อนี้หลายคนคงยังสงสัยกันอยู่ว่าคือสาขาวิชาอะไร ที่จริงแล้ววิศวกรรม IoT ก็คือส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง โดยคำว่า IoT ย่อมาจาก Internet of Things หรือการที่สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ถูกเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น เช่น Smart home  Smart watch

      ส่วนประกอบสำคัญของ IoT มี 3 ส่วน ได้แก่ อุปกรณ์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการประมวลผล ซึ่งการประมวลผลถือเป็นหัวใจหลักของระบบ IoT ในการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานด้านต่าง ๆ นอกจาก 3 ส่วนสำคัญแล้ว ในการพัฒนาอุปกรณ์ก็ต้องให้ความสำคัญกับส่วนของ Software ด้วยโดยจะต้องทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการรักษาข้อมูลและความปลอดภัยของอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

      ดังนั้น ก่อนที่เราจะสามารถก้าวไปถึงคำว่า วิศวกรรม IoT ได้นั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี เพราะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดไปสู่วิศวกรรม IoT การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงเน้นในเรื่องการนำ Software มาพัฒนาเป็น Hardware แบบใหม่ ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ รวมไปถึงเรื่องการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Software) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และเครือข่าย (Network) ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด

     เห็นอย่างนี้หลายคนอาจเริ่มสนใจอยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานี้กันแล้ว เพราะนอกจากเนื้อหาที่น่าสนใจแล้ว ก็ยังเหมาะกับยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหลาย ๆ สิ่งรอบตัว ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงได้เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) ทั้งหมด 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้จบ ม.6 และ ปวช.
  • หลักสูตร สมทบวันอาทิตย์   (็ัิHybrid Learning) รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน
    3 ปี โดยมีการเรียนการสอนแบบไฮบริด เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับเรียนแบบออนไลน์ โดยผู้เรียนเข้าชั้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น

    การเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรจะมีส่วนที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเนื้อหาที่เข้มข้น เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เอเชียอาคเนย์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณได้อย่างแน่นอน 

 

305951

 

 

New call-to-action

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, พร้อมสู่โลกดิจิทัล, วิศวกรรม IoT, Internet of Things, หลักสูตร วิศวกรรม IoT

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all